Rent a Bike

Rent a Bike - Hands Free paket

U suradnji s našim partnerima u mogućnosti smo Vam ponuditi Bicikle na Leasing, kao i kompletan Rent a Bike – Hands Free paket: aplikaciju, punionicu, električne bicikle, električne romobile i električne skutere.

Kako funkcionira rentanje?

Vaš gost „skine“ aplikaciju Roll+, odabere bicikl iz ponude i ode na vožnju, čime započinje trajanje najma.

Kada se vrati i priključi bicikl na punjač u posebno dizajniranom stalku, aplikacija automatski zaustavlja najam te vrši naplatu i gostu u Vaše ime šalje račun za naplaćeno, a Vama vrši uplatu na Vaš račun.

Vaše je samo da brinete o tehničkoj ispravnosti bicikala kako bi bili funkcionalni za najam. Osim što aplikacija odrađuje sve umjesto Vas, ona Vam nudi mogućnost da pratite lokaciju i svaku vožnju, te sve vezane parametre kao i  slučaj neovlaštenog pokušaja korištenja.

Upute za korištenje aplikacije Roll+

Funkcionalnosti Aplikacije ROLL+

● kreiranje korisničkog računa/prijava postojećih korisnika
● mapa s lokacijama svih vozila
● mogućnost otključavanja više vozila jednim korisničkim računom
● prikaz korisničkog profila uključujući listu svih vožnji (datum, ID vozila, cijena)
● odabir kartica za plaćanje i odjavu
● prikaz uputa važnih za korisnika
● kontrola pokretanja i završavanja vožnje podijeljena na sljedeće stavke:
a) skeniranje QR koda na vozilu
b) autorizacija plaćanja preko kartice, Google Pay, Apple Pay i PayPal servisa
c) pokretanje vožnje
d) završavanje vožnje i prikaz podataka o vožnji
● pomoć u aplikaciji
● mogućnost promjene jezika u aplikaciji

Funkcionalnosti Unutar Upravljačkog Profila ROLL+ Aplikacije

● prikaz pozicije svih vozila flote
● prikaz podataka o korisnicima vozila te podataka o vozilu (stanje baterije, status, statistike)
● kontrola vozila
● konfigurator načina naplate i cijene

 

Tok i funkcionalnost aplikacije može se vidjeti kroz korisničke upute te preuzimanjem iste na App Store-u i Google Play store-u.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ROLL+ PUNIONICE za električne bicikle MS Energy

Specifikacija – električni sustav punionice

Zahtjevi za priključak struje

Mehaničke specifikacije

Napomene:

• Kabel se uvodi u punionicu kroz jednu nogu punionice – dovod kroz pod ili po podu.
• Punionica se mora pričvrstiti sa 8 vijaka u podlogu – mora biti betonska ili asfaltirana podloga.

OPIS PUNIONICE

Punionica je izrađena od  čeličnog lima i spajana zakovicama i vijcima. Zaštićena je od atmosferskih utjecaja cinčanjem i plastifikacijom, dok je konstkrukcijom spriječen ulazak vode u dio u kojem se nalaze električne komponente.

Dugačka je oko 4,5m i sadrži do 10 punjača za električne bicikle ili romobile. Na punionici se nalazi  razvodni ormarić sa osiguračima i FID sklopkom, te ima vratašca sa bravicom da se osigura od neovlaštenog pristupa.

Punjači se nalaze u razvodnom ormariću i hlađeni su integriranim ventilatorom. Zrak ulazi kroz skriveni otvor i izlazi na drugom otvoru (gdje je i pozicija ventilatora). Otvori za zrak su dodatno zaštićeni metalnom mrežicom.

Kao dodatna oprema nudi se stalak za bickle koji se pričvršćuje na punionicu i omogućava sigurnije parkiranje bicikala. Stalak se sastoji od 2 modula za 5 bicikala, svaki se montira sa jedne strane punonice.

CJENIK ODRŽAVANJA SUSTAVA za Roll+ VOZILA

Cjenik održavanja sustava podrazumijeva trošak održavanja sustava i trošak obrade  transakcija. Sve cijene izražene su bez PDV-a. Trošak održavanja sustava vezan je uz broj i vrstu vozila, te se izražava kao mjesečna naknada po vozilu.

Električni bicikli i romobili

Električni mopedi/skuteri

TROŠAK OBRADE TRANSAKCIJA

Trošak obrade transakcija veže se uz svaku pojedinu transakciju kao i uz iznos transakcije i on iznosi: 0,6 EUR po transakciji fiksno, te 5% od iznosa svake transakcije. Trošak obrade transakcija može se mijenjati također ovisno o količini vozila.